Světci k nám hovoří...


blah. Jan Beche

Ioannes Beche

1. prosince, připomínka
Postavení:opat OSB a mučedník
Úmrtí:1539

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Anglie. Jeho skutečné příjmení bylo Marshall a další jméno Tomáš. Vzdělání získával v Oxfordu a roku 1515 zde získal doktorát z teologie. V Chesteru v hrabství Cheshire vstoupil do benediktinského kláštera, kde přijal nové jméno a po čase se zde stal představeným. Od roku 1533 byl opatem v klášteře svatého Jana Křtitele v Colchester v Essexu. V následujícím roce se král Jindřich VIII. prohlásil za hlavu církve v Anglii, když se předtím dostal do sporu s papežem kvůli jeho dalšímu sňatku s Annou Boleynovou. Jana Fishera a Tomáše Mora (pam. 22. 6.), kteří byli přátelé Jana Beche, dal tento král popravit a Jan Beche proti jeho rozhodnutím protestoval. Zařadil se k těm, kteří odmítli odpřísáhnout královu svrchovanou nadřazenost nad církví. V roce 1538, když král rozhodl o rozpuštění klášterů, odmítl vydat klíče svého kláštera s tím, že takové právo koruně nepřísluší. Byl proto následně zatčen a vězněn ve věži pro obvinění ze zrady. Tam byl vězněn údajně do 20. 3. 1539, kdy byl dopraven zpět do Colchesteru a uvězněn pravděpodobně ve sklepení tvrze. Záznamy hovoří o jeho výsleších na začátku listopadu. Byl shledán vinným pro věrnost papeži a za tento čin vlastizrady odsouzen k trestu smrti na popravišti.

Spolu s dalšími oběťmi téhož pronásledování byl blahořečený v roce 1895 papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus Campion, Radulphus Sherwin et Alexander Briant (1581); Nahum, propheta ; Castritianus (s. III.); Florentia (s. IV.); Leontius, ep. Foroiulien (asi 433); Domnolus (581); Agericus (588); Eligius, ep. Noviomen (660); Antonius Bonfadini (1482); Ioannes Beche (1539); Richardus Langley (1586); Maria Clara a Iesu Infante Libania Carmo (1899); Carolus Foucauld (1916); Casimirus Sykulski (1941); Lidvina (Angela Elisa) Meneguzzi, virgo (1941); Maria Rosa a Iesu Pellesi (1972); Maria Clementina Nengapeta Anuarite (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.