Světci k nám hovoří...


blah. Richard Langley

Richardus Langley

1. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1586

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Grimthorpe v Anglii ještě v době vlády Jindřicha VIII. Byl zbožný a vynikal milosrdnou láskou k potřebným. Zvláště pomáhal misijním kněžím, kteří v době pronásledování nacházeli v jeho domě úkryt. Ke konci října 1586 byl za královny Alžběty I. zatčen a uvržen do hradního vězení v Yorku. U pozdějšího soudu vyjádřil svou lítost nad tím, že nebyl schopen se lépe postarat o Boží posly a svůj život nabídl Bohu. Připomíná se, že ve vězení byl plný klidu, stále dobré nálady a zdvořilostí získal přátelství žalářníků. Po odsouzení šel s pevností a klidem vstříc smrti na popravišti.

Byl blahořečený 15. 12. 1929 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus Campion, Radulphus Sherwin et Alexander Briant (1581); Nahum, propheta ; Castritianus (s. III.); Florentia (s. IV.); Leontius, ep. Foroiulien (asi 433); Domnolus (581); Agericus (588); Eligius, ep. Noviomen (660); Antonius Bonfadini (1482); Ioannes Beche (1539); Richardus Langley (1586); Maria Clara a Iesu Infante Libania Carmo (1899); Carolus Foucauld (1916); Casimirus Sykulski (1941); Lidvina (Angela Elisa) Meneguzzi, virgo (1941); Maria Rosa a Iesu Pellesi (1972); Maria Clementina Nengapeta Anuarite (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.