Světci k nám hovoří...


blah. Marie Klára od Dítěte Ježíše /Libania Carmo/ Galvão

Maria Clara a Iesu Infante Libania Carmo

1. prosince, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace CONFHIC
Úmrtí:1899

ŽIVOTOPIS

Narodila se 15. 6.1843 v Amadora na severozápadě Lisabonu v Portugalsku do šlechtické rodiny. Její celé civilní jméno bylo Libania Carmo Deixa Galvão de Moura Telles de Albuquerque. Byla třetí ze sedmi dětí. Nejprve za epidemie cholery ztratily matku, a když bylo Libanii 14 let, otec zemřel na žlutou zimnici. Jako sirotek se Libania dostala do výchovy Milosrdných sester sv. Vincence de Paul. V roce 1862 byly tyto francouzské sestry vyhnány z Portugalska a Libanie odešla k příbuznému markýzovi Valadovi.

O pět let později si zvolila řeholní povolání a odešla ke kapucínkám třetího řádu Od početí Panny Marie v Lisabonu. Zde roku 1869 přijala s hábitem řeholní jméno Marie Klára od Dítěte Ježíše. Její formace pak pokračovala noviciátem u špitálních sester františkánek ve Francii, kde také 14. 4. 1871 složila řeholní sliby. Po návratu do Portugalska získala 22. 5. 1874 od guvernéra Lisabonu souhlas k založení špitálních sester chudých. Jednalo se o formu náboženského sdružení, jemuž jedinému bylo v té době dovoleno v Lisabonu existovat i jako pozdější kongregace.

K papežskému schválení těchto františkánských špitálních sester Neposkvrněného početí Panny Marie došlo 27. 3. 1876 Piem IX. Hlavní představenou se stala jejich zakladatelka Klára od Dítěte Ježíše. Navzdory politické situaci kongregace rostla, ale její sestry nebyly ušetřeny utrpení, pomluv a pronásledování.

Matka Klára se snažila překonávat všechny těžkosti a svým sestrám častěji opakovala: „Bez jednoty není mír.“ Zemřela v 56 letech.

V roce 1995 byl zahájen beatifikační proces. Jeho fáze pokračovala v Římě od února 1998 a dekret o prohlášení této Matky Kláry za služebnici Boží byl zveřejněn 6. 12. 2008. Za zázrak potřebný pro blahořečení Kláry bylo uznáno nevysvětlitelné uzdravení paže paní Georginy Troncoso Monteagudo (z Bayona ve Španělsku) z kožního závažného infekčního onemocnění gangrenózní pyodermie. Došlo k němu na přímluvu Kláry od Dítěte Ježíše 12. 11. 2003. Dekret o tomto zázraku podepsal papež Benedikt XVI. dne 10. 12. 2010 a její blahořečení se konalo 21. 5. 2011 na stadionu v Restelo v Lisabonu. Předsedal mu kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, který při čtení apoštolského listu označil Marii Kláru za „velkou apoštolku něhy a milosrdenství Boha“ a zdůraznil její velkou pokoru.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Edmundus Campion, Radulphus Sherwin et Alexander Briant (1581); Nahum, propheta ; Castritianus (s. III.); Florentia (s. IV.); Leontius, ep. Foroiulien (asi 433); Domnolus (581); Agericus (588); Eligius, ep. Noviomen (660); Antonius Bonfadini (1482); Ioannes Beche (1539); Richardus Langley (1586); Maria Clara a Iesu Infante Libania Carmo (1899); Carolus Foucauld (1916); Casimirus Sykulski (1941); Lidvina (Angela Elisa) Meneguzzi, virgo (1941); Maria Rosa a Iesu Pellesi (1972); Maria Clementina Nengapeta Anuarite (1964)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.