Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Šimon Phan Dac Hoa
Simon Phan Ðắc Hòa

12. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1840

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1787 v Mai Vinh poblíž Thừa Thiên do pohanské vietnamské rodiny. V dětství mu prý zemřel otec, rodina se dostala do tíživé situace a našla pomoc u katolické rodiny v obci Nhu Ly poblíž Quang Tri. Zde se Šimon seznámil s katechismem a ve 12 letech si zvolil sv. Šimona za svého patrona. Byl pokřtěn a zatoužil sloužit Kristu celým životem. Nejprve se rozhodl pro seminář, ale brzy došel k závěru, že Bůh od něj spíše očekává svědectví jako laika žijícího mezi lidmi. Stal se lékařem, oženil se a měl prý 12 dětí, které vychovával s láskou a odpovědností. Naskytlo se mu více možností pomáhat chudým a podílet se na charitativní činnosti. Po panovníkově ediktu, který kněžím ze zahraničí přikazoval opustit zemi, jim Šimon Ðắc Hòa poskytoval úkryt ve svém domě v apoštolském vikariátu v Cochinchina. Za svou křesťanskou činnost byl zajat před narozením posledního dítěte. Během vazby poskytoval lékařské ošetření spoluvězňům, které zároveň povzbuzoval, aby zůstali věrnými až do konce. Uvádí se, že byl více než 20krát krutě mučen i pomocí ohně a kleští. Popraven byl 12. 12. 1840 v An Hòa v Quảng Nam stětím a blahořečený 29. 4. 1951 papežem Piem XII. Svatořečený byl 19. 6. 1988 papežem Janem Pavlem II. ve skupině dalších 116 vietnamských mučedníků. Celá skupina je připomínána společnou památkou 24. 11.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Guadalupe ; Epimachus, Alexander, Ammonarion, Mercuria, Dionysia et alia (250); Spyridon (asi 348); Finnianus (549); Corentinus (s. VII./VIII.); Israel (1014); Vicelinus (1154); Bartholus Buonpedoni (1300); Conradus de Ophyda (1306); Iacobus Capocci (1308); Simon Phan Ðắc Hòa (1840); Pius Bartosik (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský