Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Maria a Iesu (Æmilia); d'Oultremont

22. února, připomínka
Úmrtí:1878Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Cáthedr; Margarita de Cortona (1297); Isabella, virgo in Gallia (1270); Maximianus, ep. Ravennaten (556); Didacus Carvalho (1624); Paschasius, ep. Viennen (s. IV.); Maria a Iesu (Æmilia); d'Oultremont (1878)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský