Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Donáta, Pavlína, Rogata, Dominanda, Serotýna, Saturnina a Hilárie
Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria

21. prosince, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Tyto mučednice byly u dnešního data uvedeny již v Jeronýmově martyrologiu, dále v „Liber de locis sanctis martyrum“ z první poloviny sedmého století a zůstávají i ve vydání Martyrologia Romanum 2001. Jejich ostatky byly objeveny v pohřebišti na Via Salaria Nuova poblíž ostatků dalších mučedníků z prvních století. K uctívání jako svatých je pozvedl papež Adrian I. (772-795).

Skutečnost jejich života a svaté smrti je tedy potvrzena, avšak nic více z jejich života, data ani zpráva o způsobu mučednické smrti těchto 7 žen, nebylo dochováno.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Canisius, presb. et doctor Eccl. (1597); Michæas, propheta (7. s. př. Kr.); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Dominicus Spadafora (1521); Petrus Friedhofen (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský