Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Temistokles
Themistocles

21. prosince, připomínka
Postavení:pastýř dobytka a mučedník
Úmrtí:s. III.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Lýkie (v dnešním Turecku) a žil zde za vlády císaře Decia. Ten tvrdě pronásledoval křesťany, kteří se nechtěli vzdát víry a tak vzdorovali proti nařízenému uctívání římských bohů. Jedním z křesťanů byl voják římské armády Dioskurus, kterému se z vězení podařilo uprchnout někam mezi Myru a Lýkii, kde se setkal s pastýřem Temistoklesem. Tento dnes připomínaný Temistokles mu poskytl úkryt, který pronásledovatelé nemohli odhalit. Usoudili však, že Temistokles ho musí znát, zvláště když se přiznal, že sám je křesťanem. Podrobili ho proto mučení, kterým se snažili donutit tohoto pastýře ke zrazení Dioskura. Temistokles se však nedal k ničemu přinutit ani natahováním na skřipci, bičováním a smýkáním ulicemi. Nakonec prý byl ubit nebo sťat a tak svou víru v Krista potvrdil mučednickou smrtí.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Canisius, presb. et doctor Eccl. (1597); Michæas, propheta (7. s. př. Kr.); Themistocles (s. III.); Dominicus Spadafora (1521); Petrus Friedhofen (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský