Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Charemon
Chæremon et socii, ep. Nilopolitan.

22. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:250

ŽIVOTOPIS

Narodil se v 1. století v Egyptě. Byl ženatý a stal se biskupem v městě Nicopolis, které se dnes nachází na levém břehu Nilu, asi 47 mil od Memphisu. Podle Ptolemaia tehdy Nil město obtékal, takže se jednalo o ostrov. Uvádí se, že pro kněžský a biskupský stav, vzhledem k manželství, zde v té době jasná pravidla neexistovala. O Charemonovi víme zejména z listu Dionysia Alexandrijského, který psal biskupovi Fabiovi do Antiochie. Z tohoto listu Eusebius z Caesareje použil citace při psaní Církevních dějin. Připomínka biskupa Charemona v martyrologiu se týká i většího počtu pronásledovaných egyptských křesťanů za císaře Decia, které situace donutila uprchnout a ve smrti obdrželi mučednickou korunu. Mnozí z nich byli při putování pouští roztrháni divokými šelmami nebo zabiti lupičskými tlupami, někteří zemřeli hladem a žízní. Do Arabských hor údajně odešel ve svém vyšším stáří také biskup Charemon i se svou manželkou. V citaci o nich je uvedeno, že je bratři hledali, ale nenašli ani je, ani jejich těla.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Francisca Xaveria Cabrini (1917); Chæremon et socii, ep. Nilopolitan. (250); Ischyrion, m. in Ægypto (asi 250); XXX martyres Romæ (století neznámé); martyres Rhaiti XLIII (asi s. IV.); Hungerus (866); Thomas Holland (1642)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský