Světci k nám hovoří...


blah. Niceta Plaja Xifra a 11 sester

Niceta Plaja Xifra et XI sociæ

24. listopadu, připomínka
Postavení:mučednice CCV
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Niceta Plaja Xifra /Jofra/ se narodila 31. 10. 1863 v Torrentu (Girona) ve Španělsku. Již v 17 letech začala noviciát u karmelitek milosrdenství ve Vic v diecézi Barcelona. V roce 1883 byla poslána do Palaftugell a odtud do Llagostera. V roce 1886 přešla do kláštera Casa de la Misericordia ve Valencii. Zde působila i jako matka představená na začátku občanské války. Vynikala pevným charakterem, byla odvážná, přímá, spravedlivá a věrná. Při likvidaci kláštera byla s 11 sestrami uvězněna. Pod záminkou, že půjdou pomáhat dětem, byly 24. listopadu na nákladním autě odvezeny na Picadero de Paterna na okraji Valencie a povražděny. Matka představená, která situaci přijala s odevzdaností Bohu, povzbuzovala sestry a chtěla proto zemřít jako poslední. Společný hrob mají v Panteonu.

Antonie Gosens Sáez de Ibarra (Antonia a Sancto Timotheo Gosens)

Narodila se 17. 1. 1870 v Vitorii v Alava ve Španělsku. V 17 letech začala 14. 7. 1887 noviciát u karmelitek milosrdenství v rodném městě. Po noviciátu byla poslaná do Valencie, potom do Castellón a nakonec se vrátila do Valencie, kde v La Casa de la Misericordia zůstala do konce života. Chovala se přirozeně, jemně a mile. Je popisována jako velmi chápavá a veselá, roztomilá a mírumilovná. V 66 letech byla s dalšími sestrami popravena.

Kandida Cayuso González (Candida a Domina Nostra Angelorum)

Narodila se 5. 1. 1901 v Ubiarco u Santillana del Mar (Santander) ve Španělsku. Studovala na škole u karmelitek v Madernii. Ve 20 letech k nim vstoupila ve Vitorii a 15. 2. 1921 začala noviciát. Základní formaci končila v září 1923 a po ní byla poslána do La Casa de la Misericordia ve Valencii. Tam měla různé úkoly. Po vypuknutí občanské války se sestrou Erundinou Colino musely klášter opustit, ale asi na začátku září se vrátily a postihl je stejný osud jako ostatní spolusestry.

Klára Ezcurra Urrutia (Clara a Domina Nostra)

Narodila se 17. 8. 1896 v Uribarri Mondragone v diecézi Vitoria ve Španělsku. Ve Vitoria u karmelitek milosrdenství začala 14. 3. 1920 noviciát. Po slibech byla poslána do La Casa de la Misericordia ve Valencii. Zde měla na starosti oblečení dívek na koleji. Trpěla onemocněním, které přinášelo omezení a souviselo s jejím duchem oběti. Nejvyšší oběť dovršila na Picadero de Paterna na okraji Valencie, při mučednické smrti.

Koncepta Rodríguez Femández (Concepta a Sancta Magdalena)

Narodila se 13. 12. 1895 v Santa Eulalia de las Manzana v diecézi Oviedo v León ve Španělsku. Ve Vitoria začala 6.5. 1916 noviciát u karmelitek milosrdenství, které poznala již na škole v Leon. Nejprve byla poslaná na školu v Denia v Alicante a pak bylo pro ni za trvalé místo vybráno La Casa de la Misericordia ve Valencii. Vynikala ve víře, poslušnosti a radostně z Božích rukou přijímala každý nový den i když ty poslední dny byly plné strádání a nejistot. Konec její pouti byl 24. listopadu na Picadero de Paterna.

Koncepta Odriozola Zabalía (Concepta a Sancto Ignatio)

Narodila se 8. 2. 1882 v Azpeitia v diecézi Vitoria v Guipúzcoa ve Španělsku. Připojila se k sestrám Sill a noviciát ve Vitoria začala přesně ve 22 letech. Po něm byla poslána do Beneficencie v Alcoy, a pak na La Casa de la Misericordia ve Valencii. Zde měla na starosti péči o nemocné, byla sakristiánkou a vykonávala i další služby. Prožívala hluboký vnitřní život a transcendentní poznávání bylo základem jejího jednání. S otevřeným srdcem předstoupila 24. listopadu před Pána.

Konzoláta Cuñado González (Consolata a Sanctissimo Sacramento)

Narodila se 2.1. 1884 v Bilbao Vizcaya ve Španělsku. S touhou po misijním působení a mučednické smrti přišla do kláštera milosrdných karmelitek. Ve Vitoria začala noviciát 28.7. 1901 a po slibech byla poslána do La Casa de la Misericordia ve Valencii. Zde se po celý zbytek života věnovala výchově a vzdělávání dívek. Je popisována jako kreativní, inteligentní a přátelský pedagog, plný radosti a upřímnosti. Mnoha svěřenkyním nahrazovala matku. Skrze mučednickou smrt 24. 11. se stala jejich přímluvkyní v nebi.

Darja Campillo Paniagua (Daria a Sancta Sophia)

Narodila se 8. 9. 1873 ve Vitoria Alava ve Španělsku. S karmelitkami milosrdenství se seznámila v koleji del Carmen u sv. Františka el Grande v Madridu. Noviciát u karmelitek milosrdenství ve Vic v barcelonské diecézi začala 23. 12. 1895 ve 22 letech. Po slibech byla umístěna na škole ve Vic a po nějaké době jí byla svěřena mládež v La Casa de la Misericordia ve Valencii. Zvláště měla v péči nemocné dívky. V těžké době vynikala její statečnost a její neochabující energie. V Paterna na okraji Valencie svůj život dovršila mučednickou smrtí.

Erundina Colino Vega (Erundina a Domina Nostra a Monte Carmelo)

Narodila se 23. 7. 1883 v Lagarejos v diecézi Astorga v Zamora ve Španělsku. U karmelitek milosrdenství ve Vitoria nastoupila 19. 2. 1915 do noviciátu. Jelikož měla již 32 let, bylo to se zvláštním povolením. Odtud ji představená poslala do La Casa de la Misericordia ve Valencii. Erundina byla nadaná, odpovědná a mimořádně trpělivá při snášeném utrpení až po mučednickou smrt.

Feliciána de Uribe Orbe (Feliciana a Domina Nostra a Monte Carmelo)

Narodila se 8. 3. 1893 v Múgica v diecézi Vizcaya -Vitoria ve Španělsku. Po připojení se k milosrdným karmelitkám začala noviciát ve Vitoria 22. 1. 1913. Po slibech byla poslána do La Casa de la Misericordia ve Valencii. Měla v péči mládež, zejména nemocné děti. Byla pořádkumilovná, vynikala čistotou a zbožností. V jednání s muži byla korektní a její život byl naplněn láskou a modlitbou. Do poslední chvíle se snažila setrvat v klášteře. K usmrcení byla s ostatními vyvezena na okraj města.

Justa Maiza Goicoechea (Iusta a Maria Immaculata)

Narodila se 13. 7. 1897 v Ataún (Guipúzcoa) v diecézi Vitoria ve Španělsku. Po připojení se ke karmelitkám milosrdenství začala 15. 5. 1920 ve Vitoria noviciát. Dočasné sliby skládala 28. 12. 1922. Pak byla zařazena ke zdravotnicím do La Casa de la Misericordia ve Valencii, kde strávila zbytek svého života. Uměla mlčet, byla pilná a po splnění svých úkolů pomáhala dalším sestrám. Snažila se často o skrytou službu. Při práci z ní vyzařoval klid a radost. Plná pokoje šla i na smrt.

Pavla Isla Alonso (Paula a Sancta Anastasia)

Narodila se 28. 6. 1863 ve Villalaín v Burgosu ve Španělsku. Noviciát u sester karmelitek milosrdenství začala 12. 11. 1887 ve Vitoria. Prošla školy La Beneficencia v Alcoy, Cascante, Sabadell, Cardona, Villafranca, Alcoy, Valls, Espluga, Benicasim a skončila v La Casa de la Misericordia ve Valencii. Na všech místech vynikala odpovědností, dívky učila šít i opravovat oděvy. K jejím ctnostem patřila píle, zbožnost a tichost. Ze sester v komunitě byla nejstarší, měla 73 let a s ostatními 11 sestrami, po krátkém věznění, skončila mučednickou smrtí na Picadero de Paterna na okraji Valencie.

Všech 11 sester, s dalšími 13 CCV, bylo blahořečeno papežem Janem Pavlem II. v Římě 11. 3. 2001 mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.