Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Teodor
Theodorus, ep. Massilien

2. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:594

ŽIVOTOPIS

V letech 575 až 594 byl biskupem Marseille, v jihovýchodní části Francie, na pobřeží Středozemního moře. S velkým odhodláním a citem pro zodpovědnost zde usiloval o církevní disciplínu k nelibosti panovníků. Od králů Childeberta a Gontrana byl za to opakovaně odsouzen a třikrát vyhnán do exilu.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379, c. 389); Gregorius Nazianzenus et Basilius Magnus (c. 389, 379); Telesphorus Pp (ca. 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský