Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

blah. Avertan
blah. Avertan

Romeo de Lucca  - +1380
Romeo de Lucca - +1380
blah. Avertan
Avertanus

25. února, připomínka
Postavení:řeholník OCarm
Úmrtí:ca. 1386

ŽIVOTOPIS

Narodil se v diecézi Limoges ve Francii. Vykonal pouť na svatá místa v Palestině a v posledních letech života byl v Lucce v Itálii známý jako hrobník a karmelitán s pověstí svatosti i zázraků. Nové martyrologium o něm stručně dosvědčuje, že byl poutníkem a řeholníkem z karmelitánského řádu v tomto městě.

Vynikal zvláště tím, že s oblibou navštěvoval svatyně a adoroval. Byl pokorný, laskavý a věrný chudobě. Po smrti na jeho hrobě došlo k zázrakům, pro které byl vyhledáván italskými poutníky.

V jeho zobrazeních převládá pohřeb a zázraky. V řádových bohoslužebných textech se jako blahoslavený vyskytoval od roku 1514 a proprium s jeho schváleným slavením se uvádí r. 1672. Současné karmelitánské texty jeho jméno však nepřipomínají.

S ním byl společně připomínán další karmelitán, uváděný jako světec, bratr Romeo z téhož kláštera. Vděčil prý za život ve víře Avertanovi. V legendách se jejich životopisy prolínají. Schválení úcty k Romeovi je datováno 29. 4. 1842, ale nové martyrologium na rozdíl od Avertana ho neuvádí.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Walburgis (779); C, medikus (369); Robertus de Arbrisello (1116); Sebastianus Aparicio (1600); Maria Adeodata (Maria Teresia); Pisani (1855); Nestor, ep. Magyden (ca. 250); Aldetrudis (526); Gerlandus, ep. Agrigentin (1100); Avertanus (ca. 1386); Dominicus Lentini (1828)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský