Světci k nám hovoří...


sv. Marius

Marius, abbas

27. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 550

ŽIVOTOPIS

Narodil se koncem 5. století v Orléans ve Francii. Všeobecně jsou o něm postrádány spolehlivé informace kromě uváděné martyrologiem, že byl opatem v klášteře „Bodacénsi“ (název uveden v latině). Zřejmě jde o La-Val-Benois, kde se v Provensálsku údajně nacházejí ruiny tohoto opatství.

Podle dalších zdrojů se narodil v Orleansu a jako mnich byl prý už před rokem 509 zvolen opatem v La-Val-Benois v diecézi Sisteron. Nezaručená legenda hovoří o dvou jeho poutích, k sv. Martinovi do Tours a druhé ke hrobu sv. Dionýsa biskupa Paříže (pam. 9. 10.). V tomto městě onemocněl a ve spánku byl podle své touhy uzdraven při zjevení tohoto mučedníka. Jedna legenda uvádí, že před svou smrtí předpověděl zničení svého opatství, ke kterému pak došlo.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.