Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Marie od Ježíše Karolína Santocanale

Maria a Iesu Carolina Santocanale

27. ledna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1923

ŽIVOTOPIS

Narodila se 2. 10. 1852 v Palermu na Sicílii do šlechtické rodiny. Od 16 let pociťovala povolání k zasvěcenému životu. Po prodělaném vážnějším onemocnění v době, kdy žila se svou babičkou v Cinisi, se rozhodla stát františkánskou terciářkou. S pomocí faráře začala přípravu nové komunity v místě svého pobytu. Po domluvě s dalšími mladými ženami, které se chtěly zasvětit Bohu, 13. 6. 1887 s nimi oblékla řeholní hábit a začala žít s novým jménem Marie od Ježíše podle františkánských pravidel. Přidala k nim apoštolát s návštěvami a službou chudým a nemocným. Nejprve šlo o utváření nového institutu Neposkvrněné z Lurd s přestěhováním se do domu prarodičů, který se právě stal dědictvím rodičů a kam se 11. 2. 1891 mohla Marie se sestrami přestěhovat. Zároveň přijala do péče i první sirotky. Samostatný sirotčinec otevřela v roce 1896 a v dalším roce otevřela internát pro dívky z bohatých rodin, které za něj platily. Následovala také mateřská škola pro malé děti, jejichž matky byly nuceny pracovat. Prostřednictvím „Školy práce“ začala Marie učit mladistvé vydělávat si na živobytí.

Připojení k řádu menších bratří kapucínů udělením dekretu o agregaci (spojení) se Marie od Ježíše dočkala 13. 6. 1910. Byla vedena jako matka představená a od té doby všech 12 sester začalo oficiálně nosit kapucínský hábit. Jejich komunita začala být nazývána Kongregací sester kapucínů Neposkvrněného početí v Lurdech. Program Marie od Ježíše spočíval v tom být vychovatelkou, sestrou lásky, matkou chudých, připravenou s pokorou vykonávat jakékoliv poslání i to nejnižší, nejnepatrnější jako službu Ježíši.

Papež František ji charakterizoval slovy: „Opustila pohodlí a stala se chudou mezi chudými. Z Krista, zvláště v eucharistii, čerpala sílu pro své duchovní mateřství a něhu k těm nejslabším."

Po více zátěžových situacích zemřela ve věku 70 let na infarkt v Cinisi. Byla pohřbena na místním hřbitově, ale po tři a půl letech byly její ostatky exhumovány a přeneseny do klášterního kostela.

Za ctihodnou Boží služebnici byla prohlášena 1. 7. 2000. Jako zázrak potřebný k blahořečení byl předložen pád dělníka v září 2003 z výšky 11 m na ztvrdlý beton při práci na kapli, ve které měly být uloženy její ostatky. Při této děsivé nehodě jeho spolupracovník se spontánně obrátil na ctihodnou Marii od Ježíše s prosbou o její přímluvu, aby tento dělník vyšel z nehody bez vážného zranění. To se i stalo, protože dotyčný okamžitě vstal, začal chodit a neměl ani problém s motorikou. Po lékařském vyšetření měl jen jednoduchou zlomeninu v zápěstí. Ani později se nezjistil žádný problém v psychice.

Matka Marie od Ježíše byla blahořečená 12. 6. 2016 v katedrále Santa Maria Nuova v Monreale. Beatifikační slavnosti z pověření papeže Františka předsedal kardinál Angelo Amato. Kanonizována byla 15. 5. 2022 papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.