Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Schiavo

Ioannes Schiavo

27. ledna, připomínka
Postavení:misionář
Úmrtí:1967

ŽIVOTOPIS

Narodil se 8. 7. 1903 v Sant'Urbano patřící k obci Montecchio Maggiore v italské provincii Vicenza v regionu Benátky. Velmi mladý vstoupil do kongregace, kterou jako "Společnost svatého Josefa" založil Leonard Murialdo (pam. 30. 3.). V roce 1925 Jan Schiavo složil řeholní sliby a v červenci 1927 byl ve Vincenza vysvěcen na kněze. Potom působil v Modeně a Oderzo. Po čtyřech letech odešel jako misionář sloužit do Rio Branco v Brazílii. Od 25. 11. 1931 byl ubytován v Ana Rech a začal činnost v Colégiu Murialdo. V roce 1935 se přestěhoval do Galópolis a vedl zde školu i farnost. Po dvou letech převzal vedení školy Murialdo a měl za úkol i vedení josefinských kněží v Ana Rech.

Je uváděný jako první provinciální představený josefínů v Brazílii v letech 1947-1956. Založil a formoval komunity sv. Josefa i školy svaté Marie Goretti. Jeho zásluhou 9. 5. 1954 vznikla první brazilská komunita žen, kterou nadále formoval. Při zakládání nových organizací pamatoval také na chudé děti a znevýhodněné mladé lidi.

V roce 1956 se přestěhoval do josefinského semináře Fazenda Souza. Někde je uváděn i jako jeho zakladatel a ředitel.

Zemřel 27. 1. 1967 na poškození jater hepatitidou a rakovinou v Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Slavnost blahořečení se konala 28. 10. 2017 v Pavilhões da Festa da Uva, Caxias do Sul v Brazílii a předsedal jí kardinál Amato jako vyslanec papeže Františka.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.