Světci k nám hovoří...


sv. Jan Muzei či Senex

Ioannes Maria Muzei seu Senex

27. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1887

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Bugandě v Ugandě a stal se jedním ze služebníků krále Mwenga. Poté, co se stal křesťanem, spontánně vyznával svou víru v Krista i před nejvyšším královým ministrem. Podobně jako jeho křesťanští druhové se také odmítl podvolit královým zvráceným mravům. Pro tuto pevnost ve víře byl sťat a jeho tělo pak bylo údajně vhozeno do jezera. Byl posledním mučedníkem, kterého dal tento král popravit. Patří do skupiny 22 ugandských mučedníků, v jejichž čele je uváděn Karel Lwanga při společné památce 3. 6.

Všech těchto 22 mučedníků blahořečených 6. 6. 1920 papežem Benediktem XV. bylo kanonizováno 18. 10. 1964 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Angela Merici (1540); Iulianus, m. Soræ (asi s. II.); Iulianus, m. prope Cenomanum (asi s. III. – IV.); Devota (asi 300); Marius, abbas (asi 550); Vitaliánus (672); Theodoricus, ep. Aurelianen (1022); Gilduinus (1077); Ioannes, ep. Morinen. (1130); Manfredus Settala (1217); Rosalia du Verdier de la Sorinicre (1794); Paulus Iosephus Nardini (1862); Ioannes Maria Muzei seu Senex (1887); Henricus de Ossó y Cervelló (1896); Maria a Iesu Carolina Santocanale (1923); Georgius Matulaitis (1927); Ioannes Schiavo (1967)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.