Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Petr Bonilli
Petrus Bonilli

5. ledna, připomínka
Postavení:zakladatel kongregace
Úmrtí:1935

ŽIVOTOPIS

Pocházel z velmi chudé italské rodiny. Vystudoval jen díky dobrodincům a po celý život měl mimořádně vřelý vztah k chudině. Založil kongregaci sester Svaté rodiny, jejímž úkolem je starat se o ty, kteří žijí bez rodiny. Zejména o sirotky, opuštěné a postižené. Pro blaho svých bližních byl činný až do poslední chvíle, kdy zemřel ve věku 91 let.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eduardus Confessor (1066); Gerlacus (1165); Petrus Bonilli (1935); (s. VI); Carolus a Sancto Andrea (Ioannes Andreas) Houben (1893); Convoio (868); Deogratias, ep. Carthaginen. (457/458); Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier (1794); Genovefa Torres Morales (1956); Iacobus Ledoyen (1794); Ioannes Nepomucenus Neumann (1860); Marcellina Darowska (1911); Maria Repetto (1890); Petrus Tessier (1794); Rogerius, presb. (1237); Syncletica (s. IV)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský