Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-


Angela a Cruce Guerrero González

2. března, připomínka
Úmrtí:1932Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ceadda (672); Carolus Bonus, martyr (1127); Troadius (251); Angela a Cruce Guerrero González (1932); Agnes, abbatissa Pragen (ca. 1282)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský