Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Castrensis

11. února, připomínka
Úmrtí:s. inc.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Soteris (ca. 304); martyres in Numidia (s. IV in.); Castrensis (s. inc.); Secundinus, ep. in Apulia (s. V/VI); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI); Ardanus (1066); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský