Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Eliáš a druhové
Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel…

16. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:309

ŽIVOTOPIS

Bylo jich prý pět, původem z Egypta, kteří dobrovolně doprovázeli křesťany odsouzené k nuceným pracím v kilikijských kamenolomech. Při zpáteční cestě byli zadrženi v branách Caesareje a vyslýcháni. Řekli jen svá jména, a že jejich vlastí je nebeský Jeruzalém. Z nařízení prefekta byli mučeni a sťati. Mimo Eliáše uvedli jména Jeremiáš, Izaiáš, Samuel a Daniel. K nim patří i následující skupina sedmi mučedníků začínajících Pamfiliem.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iuliana, , virgo et m. in Campania (s. inc.); Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel… (309); …Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus (309); Iosephus Allamano (1926); Philippa Mareri (1236); Marutha (ante 420); Nicolaus Paglia (1256)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský