Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Makarius
Macarius, ep. Hierosolymitan

10. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:ca. 325

ŽIVOTOPIS

Byl jeruzalémským biskupem, známým svou statečností a Atanáš o něm uvedl, že byl mužem upřímným a apoštolského ducha. S císařovnou Helenou se mu dostalo cti, že nalezli Kristův hrob a zároveň identifikoval kříž na základě zázraku. Zúčastnil se Nicejského sněmu a mezi prvními podepisoval jeho závěry. Pravděpodobně brzy po něm zemřel.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Ogilvie (1615); Simplicius Pp (483); Macarius, ep. Hierosolymitan (ca. 325); Maria Eugenia Milleret de Brou (1898); Caius et Alexander (post 171); Victor, m. in Africa (s. inc.); Ioannes Ioseph Lataste (1869); Matthreus Elias Nieves del Castillo (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský