Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ondřej Corsini
Andreas Corsini

6. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1373
Atributy:karmelitánský nebo biskupský oděv, vlk či ovce, P.Maria, někdy je uváděn i meč

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze šlechtického rodu ve Florencii. Modlitbami rodičů byl vyprošen a P. Marii po narození zasvěcen. Matka měla sen, že porodila vlka, který se změnil v beránka. Přes úsilí rodičů o zbožnou výchovu si zamiloval špatnou společnost, noční hýření, děvy a náruživé hry. Jeho matka Peregrina však vytrvale vzývala Matku Boží a prosila o jeho záchranu. Obrácení bylo náhlé a dokonalé. Matčina bolest zlomila jeho vzdorovitost. Uznal své provinění, zřekl se dokonce knížectví i majetku a vstoupil do kláštera karmelitánů, kde pokorně konal nejnižší práce. Byl i nadále pokoušen, ale zvítězil a r. 1328 se stal knězem. Základem jeho pokání byla láska a pokora. Usilovně pracoval na obrácení hříšníků. Svému strýci Janovi, který se zdál nevyléčitelně nemocný a propadlý hráčství se špatnými kamarády, slíbil uzdravení, pokud se s nimi rozejde, 8 dnů se postí a odevzdá P. Marii. Strýc jej poslechl, obrátil se a byl uzdraven. Legendy vypráví jak uzdravil desetiletou dceru boháče s TBC, které lékaři nedávali naději. A žebrajícími slepému otci několika malých dětí vrátil zrak.

Po studiích v Paříži byl zvolen převorem. Roku 1348 se stal provinciálem toskánské provincie. Když uslyšel, že jej ve Fiesole chtějí za biskupa, snažil se skrýt u kartusiánů, ale malé dítě jej prozradilo. Jmenování za biskupa 13. 10. 1349 papežem Klementem VI. přijal jako Boží vůli. Přísnost života nezměnil a horlivost zdvojnásobil, žil velmi skromně a asketicky. Obnovil katedrálu i biskupské sídlo ve Fiesole u Florencie. Účetnictví vedl osobně a na biskupství ponechal jen dva řádové spolubratry a šest zaměstnanců. Vynikaje péčí o chudé byl nazýván "Otcem chudých". Měl zvláštní dar smiřovat nepřátele, jeho láskyplným slovům při urovnávání sporů se nedalo odolat. Založil kněžské bratrstvo ke cti Nejsvětější Trojice.

Jeho povolání na věčnost mu bylo zjeveno předem, o štědrém večeru. Hned po smrti byl ctěn jako světec. Jeho tělo bylo přeneseno do karmelitánského chrámu ve Florencii.

Roku 1629 byl ve Vatikáně slavnostně svatořečen a papež Klement XII. k jeho poctě nechal r.1734 zbudovat kapli u sv. Jana v Lateráně.

U tohoto světce jako i u mnoha dalších se k rozjímání hodí žebříček hodnot, které jeho život utvářely a s nímž bychom i my mohli svůj život o hodně lépe utvářet.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

; Andreas Corsini (1373); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Carolus de Setia (1670); Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Ioannes de Ribera (1611); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský