Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Petr Thomas
Petrus Thomas, ep. Cpolitan

6. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1366

ŽIVOTOPIS

Narodil se v chudé francouzské rodině. V 21 letech vstoupil do karmelitánského řádu a v Paříži získal titul doktora teologie. Ve 40 letech se stal generálním prokurátorem řádu a působil v papežském sídle v Avignonu. Později jako biskup usmiřoval spory knížat, hájil práva církve a usiloval o její jednotu. R. 1359 byl jmenován biskupem v řecké Koroně a o 4 roky později, v 58 letech arcibiskupem na krétě. Následujícího roku byl zvolen latinským cařihradským patriarchou a papežským legátem pro východ. R. 1365 se ještě účastnil křižácké výpravy na osvobození Svaté země. U Alexandrie byl zraněn a po návratu na Kypr na onemocnění z nachlazení zemřel ve věku 61 let. Ještě za jeho života, na jeho přímluvu, dostal karmelitánský řád od Panny Marie příslib, že tento řád potrvá do konce světa. Jeho svátek se slaví výhradně v jeho rodné diecézi Périgueux a pak mezi karmelitány na celém světě.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

; Andreas Corsini (1373); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Carolus de Setia (1670); Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Ioannes de Ribera (1611); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský