Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan de Ribera (Rivera)
Ioannes de Ribera

6. ledna, připomínka
Postavení:arcibiskup
Úmrtí:1611

ŽIVOTOPIS

Byl arcibiskupem ve Valencii od r. 1568. Snažil se o uskutečňování závěrů Tridentského koncilu i za pomoci synod. Pro světské kněze ve Valencii otevřel kolej. Blahořečen byl v roce1798 a kanonizován v červnu 1960.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

; Andreas Corsini (1373); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Carolus de Setia (1670); Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Ioannes de Ribera (1611); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský