Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Petr ze Sebaste
Petrus, ep. Sebasten

26. března, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:ca. 391

ŽIVOTOPIS

Byl nejmladším z deseti dětí svatých rodičů Basila staršího a Emmelie. Svatými se krom babičky stali později i Petrovi tři sourozenci. Z nich je nejznámější Basil Veliký a Řehoř Nysský. Třetí byla sestra Makrina, která Petra pomáhala vychovávat. Mimořádné výchovné úspěchy rodičů jsou v jednom ze životopisů odůvodněny větou: "Rodiče děti milovali, ale Boha milovali víc než je!" V rodině byl žebříček hodnot podle Božího řádu pro všechny samozřejmostí - to byl nejvýznamnější výchovný princip v němž všichni vyrůstali.

Matka po ovdovění založila klášter, jehož správu pak svěřila dceři Makrině a založila ještě jeden, kde se prvním představeným stal syn Basil. K němu později vstoupil Petr, který pro své ctnosti získal lásku a důvěru všech mnichů. Po Basilově povýšení na biskupský stolec všichni svorně si zvolili za opata Petra, ač mu bylo teprve 20 let a ještě nebyl ani knězem. Jeho bratr ho vysvětil v roce 370, po svém zvolení za arcibiskupa cařihradského.

Petr byl velmi pokorný, laskavý a dobrotivý zvláště k chudým. V době, kdy vedl klášter, nastal hlad v Pontu a v Kappadocii a v okolí kláštera začalo žít mnoho hladových chudáků, které Petr s láskou přijímal, jako by se jednalo o samotného Krista. Protože příjmy a zásoby kláštera by nestačily, hledal pomoc u zámožných křesťanů a mnohé chudáky zachránil od smrti hladem.

V roce 379 byl povolán na biskupský stolec v Sebastě. Jednalo se o město, v němž se katolická víra potýkala s ariánskými bludy. Petr tam obnovil a oživil pravou katolickou víru a byl nazván jejím nejpevnějším sloupem. Po 12tiletém působení v Sebastě zemřel.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Castulus (s. inc.); Liudgerus (809); Petrus, ep. Sebasten (ca. 391); Emmanuel, Sabinus, Codratus et Theodosius (s. inc.); Montanus et Maxima (ca 304); Eutychius, , virgo et m. in Campania (356); Bercharius (685); Barontius et Desiderius (s. VII.); Magdalena Catharina Morano (1908)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský