Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

Peregrinus de Phalerone

27. března, připomínka
Úmrtí:1232Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Rupertus, ep. Salisburgen (ca 718); Peregrinus de Phalerone (1232); Panacea de' Muzzi (1383); Franciscus Faá di Bruno (1888)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský