Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Agapés a Chionie
Agapes et Chionia

1. dubna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:304

ŽIVOTOPIS

Pocházely z makedonského města Soluně a žily jako panny v lásce k Bohu i k bližním. Za císaře Maximiána byly zajaty a předvedeny před místodržitele Dulceciána pro praktikování své křesťanské víry. Svou víru nepřestaly hájit či vyznávat a za konečné nejhorší provinění bylo považováno to, že odmítly jíst maso obětované pohanským bohům. Byly proto odsouzeny a zaživa upáleny.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria V in Cena Domini; Maria (s. V.); Agapes et Chionia (304); Hugo, ep. Gratianopolitan (1132); Hugo, abbas Bonæ Vallis (1194); Carolus Primus (1922); Venantius, Anastasius, Maurus, Paulinianus, Telius, Asterius, Septimius, Antiochianus, Gaianus (s. III/IV.); Valericus (s. VII.); Celsus, ep. Armacan (1129); Gilbertus, ep. Cathenen (ca. 1245); Ioannes Bretton (1598)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský