Světci k nám hovoří...


blah. Hugo

Hugo, abbas Bonæ Vallis

1. dubna, připomínka
Postavení:opat OCist
Úmrtí:1194

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1120 v Château-neuf na jihovýchodě Francie a byl synovcem Huga z Grenoblu. Vstoupil do cisterciáckého kláštera Léoncel, kde se stal opatem. Od roku 1166 převzal vedení kláštera Bonnevaux v diecézi Vienne. Zasloužil se prý o smír mezi Bedřichem I. a papežem Alexandrem III. při jednání o benátském míru. Blahořečen byl asi v roce 1903.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria secunda infra Octavam Paschæ; Maria Ægyptia (s. V.); Agapes et Chionia (304); Hugo, ep. Gratianopolitan (1132); Carolus Primus (1922); Hugo, abbas Bonæ Vallis (1194); Celsus, ep. Armacan (1129); Venantius, Anastasius, Maurus, Paulinianus, Telius, Asterius, Septimius, Antiochianus, Gaianus (s. III/IV.); Valericus (s. VII.); Gilbertus, ep. Cathenen (ca. 1245); Ioannes Bretton (1598)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.